Cases

– Parkeringsinnovation på campus: DTU’s succesprojekt

INTRO

Effektivitet frem for udvidelse

I et visionært tiltag, der understreger deres engagement i bæredygtighed og effektiv ressourceudnyttelse, valgte Danmarks Tekniske Universitet (DTU) at optimere deres eksisterende parkeringsinfrastruktur frem for at følge den traditionelle vej med at bygge flere parkeringspladser.

Denne strategiske beslutning, kombineret med implementeringen af Sensades innovative parkeringsløsning, har givet adskillige miljømæssige fordele og samtidig forbedret den samlede parkeringsoplevelse.

Screenshot 2023-08-02 134904
0
SENSORER
Screenshot 2023-08-02 140545
0
DATAPUNKTER / DAG
Screenshot_20230802-135856
0
INSTALLATIONSDAG
APP

Forbedring af parkeringsoplevelsen

DTU’s campus-app byder på et dynamisk parkeringsmodul drevet af Sensades teknologi. Med denne integration har alle bilister på campus adgang til et komplet overblik over deres parkeringsmuligheder. 

Med DTU Campus App’s parkeringsfunktion får brugerne øjeblikkelig adgang til parkeringsdata i realtid på tværs af campus. Appen samler data fra de diskrete trådløse sensorer installeret af Sensade og tilbyder et live kort over tilgængelige parkeringspladser. Denne information giver brugerne mulighed for at træffe informerede beslutninger og gå direkte til ledige pladser.

Derudover får brugerne et overblik over handicapparkeringspladser og ladepunkter på DTU campus.

Screenshot 2023-08-02 153836
Screenshot 2023-08-02 152525
DATA

Komplet online overblik over parkeringsadfærden

Før: Inden implementeringen af parkeringsløsningen manglede DTU en helhedsforståelse for, hvordan deres parkeringspladser blev udnyttet. Manglen på realtidsdata om parkeringsbelægning gjorde det svært for dem at effektivt allokere parkeringsressourcer til elever, lærere og besøgende.

Efter: Med adgang til præcise og opdaterede parkeringsadfærdsdata leveret af Sensades løsning, får DTU værdifuld indsigt i, hvordan deres parkeringspladser bliver benyttet. Denne datadrevne tilgang sætter dem i stand til at træffe informerede strategiske beslutninger vedrørende fremtidig planlægning af deres parkeringsinfrastruktur og -pladser.

Miljø

Bevarelse af grønne områder og biodiversitet

Indførelsen af Sensades trådløse parkeringssensorer understregede yderligere DTU’s engagement i miljøbevarelse. Disse sensorers diskrete natur gjorde det muligt at installere dem problemfrit i eksisterende parkeringspladser uden at forstyrre de omgivende træer og naturlige elementer.

Denne innovative tilgang fastholdt DTU’s vision om et bæredygtigt campus, der harmonisk integrerer moderne teknologiske løsninger med naturen.