Cases

–  Effektivt henvisningssystem løser trafikale udfordringer og reducerer søgetrafikken.

Intro

En trafikal udfordring

Rådhuset i Glostrup Kommune fungerer som bindeled mellem borgere og kommunen. Imidlertid har Glostrup Kommune oplevet en trafikal udfordring med antallet af parkeringspladser i området, hvorfor bilister ofte kører forgæves efter en parkeringsmulighed. Når rådhusets parkeringsplads er fuldt optaget, betyder det en omvej på en halv kilometer for hver bilist, som kører forgæves ind i området. Efter ombygningen af nogle parkeringspladser ved den nærliggende togstation, kunne kommunen konstatere et stigende pres på parkering i området omkring rådhuset.

løsningen

Sensade løser problemet

Glostrup Kommune valgte Sensade til at løse deres trafikale udfordringer. Ved hjælp af sensordata kan bilisterne i dag på forhånd se, om der er ledige pladser på området og dermed undgå at køre forgæves efter en ledig parkeringsplads.

Digitale henvisning
Løsningen til Glostrup Kommune differentierer mellem de forskellige tidsbegrænsninger og handicap-parkeringspladser. Dataene vises ved indgangen af parkeringsområdet på begge siden af vejen, og bilisterne kan dermed spare tid og undgå frustration over ikke at kunne finde en ledig parkeringsplads. 

Siden installationen er tidsbegrænsningerne på parkeringsområdet blevet ændret, sådan at der opnås et bedre flow i parkeringen. Visualiseringen af parkeringsmulighederne på den digitale løsning tilpasses ved hjælp af fjernstyring af LED-skærmene.  

Sensade Digital Guidance Sign
”Det er gavnligt at skilte med, om det overhovedet giver mening at køre ind på pladsen. Og vi har stor knaphed på parkeringspladser i området, så en mere effektiv styring af søgetrafikken er absolut et plus.”
Carsten Simonsen
Center for Miljø og Teknik
Løsningen

Tydeligt overblik. Bedre flow.

Nedenstående grafer viser den gennemsnitlige parkeringsbelægning ved rådhuset i Glostrup Kommune. Dataene er samlet over en længere periode, og illustrationen viser derfor, hvordan den typiske uge ser ud.

Af illustrationen fremgår der tydelige tendenser. Fra mandag til onsdag er parkeringsområdet godt fyldt fra klokken 9, og der ses et fald i belægningen omkring klokken 14. På torsdage efterlader billisterne pladsen klokken 17, og på fredage klokken 13. Slutteligt kan det ses, at der ikke er nogen betydelig aktivitet at spore ved rådhuset i weekenden.

Rådhusets åbningstider

Mandag – Onsdag:    9.30 – 14.00
Torsdag:                       9.30 – 17.30
Fredag:                         9.30 – 13.30
Lørdag – Søndag:      Lukket

Ved at sammenligne belægningen og rådhusets åbningstider kan vi se, at parkeringsområdet primært må antages at blive benyttet af borgere, der skal besøge rådhuset, borgerservice eller jobcenteret, som findes på adressen. 

Men sådan har det ikke altid været. 

Glostrup Kommune har nemlig ændret tidsbegrænsningerne for at forhindre bilister i at bruge området som langtidsparkering, før de tager toget fra  den nærliggende station. Tiltaget fungerer, og kommunen har skabt et bedre flow for borgere, der skal besøge rådhuset.

sensade-iot-parkeringshenvisning-glostrup-4
sensade-iot-parkeringshenvisning-glostrup-1
sensade-iot-parkeringshenvisning-glostrup-3
sensade-iot-parkeringshenvisning-glostrup-0