Cases

– Fra et problematisk parkeringstryk og optagede p-pladser til forbedrede parkeringsmuligheder ved hjælp af sensordata.

"Vi havde et behov for at få information omkring parkeringsadfærden i Lemvig. Igennem Sensades platform kan vi nu visualisere, hvordan bilister benytter parkeringspladserne i byen. Det er et værktøj, vi vil bruge aktivt i Teknik og Miljø i forbindelse med planlægning af byens udvikling og for at se på mulighederne for forbedring af parkeringssituationen for borgerne, besøgende og turister."
Hanne Underbjerg
Afdelingsleder Park og Vej, Lemvig Kommune
desktop map
Intro

Problematisk parkeringstryk

Mange danske byer oplever udfordringer relateret til deres parkeringssituation, hvor både byens indbyggere, besøgende og turister mærker udfordringerne ved at finde en ledig parkeringsplads.

Dette gælder også den vestjyske by Lemvig, som over de senere år har kunne konstatere et stigende parkeringstryk i bymidten. Som by oplever Lemvig desuden en stor variation i parkeringsforbruget hen over året, da byen hvert år har besøg af mange turister i sommermånederne.

På baggrund af dette havde Lemvig Kommune et ønske om at tilrettelægge byplanlægning, som kunne optimere deres parkeringssituation.

1
Sensorer
1
parkeringsområder
1
gateways
50000
datapunkter / dag
Løsningen

Smart Parking

Sensade har leveret en Smart Parking-løsning, der afhjælper parkeringsudfordringerne i Lemvig. Løsningen består i installation af små, trådløse sensorer ved alle parkeringspladser i byens centrum. Sensorerne udgør selve kernen til en forbedret parkeringssituation, som Lemvig har opnået ved hjælp af følgende tre trin:

IoT-netværk
Lemvig har fået installeret et IoT-netværk, der giver hver af parkeringspladserne mulighed for at kommunikere til internettet. Med denne installation har Lemvig mulighed for at sætte andre Smart City-projekter i gang og blive en by, som via indsamlet data kan træffe bedre beslutninger og forudse problemer og dermed løse dem proaktivt.

Parkeringsanalyse
Lemvigs Kommunes Teknik og Miljø-forvaltning har fået adgang til Sensades dataanalyseplatform. Dette giver kommunen et komplet overblik over parkeringssituationen og indblik i, hvordan p-pladser avendes af bilister. Ved hjælp af løbende parkeringsanalyse hjælper vi Lemvig med deres parkeringsproblem ved at præcisere, hvordan og hvor de kan forbedre deres parkering.

Parkeringshenvisning
Ved hjælp af parkeringssensorerne vil Lemvig Kommune bruge data aktivt til at henvise bilister direkte til tilgængelige parkeringspladser i byens 19 parkeringsområder. Udover at hjælpe bilister til ledige parkeringspladser vil løsningen reducere søgetrafikken og tonsvis af udledt Co2.

facts

Parkeringsoverblik. Digitalt.

Lemvig Kommune modtager løbende dataanalyse igennem Sensades online platform. Download parkeringsrapporten her:

facts

Reducer søgetrafikken

Optimal byplanlægning samt henvisning af bilisterne, skal være med til at skabe en bedre parkeringssituation i Lemvig. Vores mål er at reducere det stigende pres på infrastrukturen. Det estimeres, at den samlede søgetrafik i Lemvig hvert år koster samfundet:

400 t
Co2
100000 +
kørselstimer
0 mio
søgte km.
sensade-parkeringssystem-iot-lemvig-0
sensade-parkeringssystem-iot-lemvig-1
sensade-parkeringssystem-iot-lemvig
sensade-parkeringssystem-iot-lemvig-2