Cases

– Dataanalyse giver dybdegående indsigt, som omsættes til at kunne tilbyde parkeringshus-brugere den bedst mulige service.

Intro

Fra plan om spole til et bedre og mere værdifuldt alternativ

Som Europas største parkeringsoperatør og med servicering af mere end 1500 parkeringsanlæg i Danmark ved APCOA Parking ét og andet om parkering. Med henblik på at guide bilister til virksomhedens parkeringsanlæg i Aarhus ved Magasin på Åboulevarden var APCOAs plan at installere en spole, der kunne varetage optælling af forbipasserende biler ved indgangen til p-huset. En traditionel løsning, men som kunne erstattes af et smartere alternativ: Sensades trådløse parkeringssensorer med tilhørende dataanalyseplatform. 

Løsningen

Parkeringshenvisning

Til APCOAs parkeringsområde i Aarhus ved Magasin har Sensade leveret en parkeringsløsning, som på hver enkelt parkeringsbås måler, om pladsen er optaget eller ledig. Ved hjælp af løsningen bliver antallet af ledige parkeringspladser beregnet og sendt til det digitale parkeringskilt ved indgangen af parkeringsarealet.

Tilpasning
APCOA havde et behov for et diskret henvisningssystem, der kunne hjælpe bilisterne til parkeringsområdet uden at gå over vejbanen. Sensades digitale parkeringskilte blev derfor tilpasset efter behov, sådan at APCOA endte med en flag-monteret løsning baseret på et LED-panel.

”Sensades løsning er et interessant alternativ til spolen. Igennem Sensades platform modtager vi værdifuld dataanalyse, hvor vi kan se hvordan parkanterne benytter parkeringsarealet. Dataene hjælper os til at forstå vores kunders behov, og dermed kan vi tilbyde den bedste service.”
Per Bjerregaard-Andersen
GIS Manager, APCOA PARKING Danmark A/S
facts

Spole vs Sensade

For både kommuner og private aktører, har spolen i mange år været den eneste måde at detektere biler på. Men sådan er det ikke længere: Sensade tilbyder en smartere og mere værdifuld løsning.

Installation
I forbindelse med installationen af en spole vil det være nødvendigt at grave asfalten op ved indkørslen til parkeringsområdet, hvilket vil medføre en afspærring af området, så længe installationsarbejdet står på. Installation af Sensades løsning tager under 1 minut per bås, og afspærringen vil kun dække den enkelte plads i de sekunder, installationen foregår.

Pålidelighed
Flere kommuner og private aktører nævner en daglig manuel kalibrering af tællingen, når en spole er benyttet på området. Havde APCOA eksempelvis valgt at installere en spole i deres parkeringsområde i Aarhus ved Magasin, ville passerende biler på vejen påvirke målingerne – og dette ville kunne resultere i en sneboldeffekt. En sådan eksponentiel optællingsfejl undgås med Sensades løsning, da sensorerne måler på hver enkelt bås.

Dataanalyse
I nogle tilfælde kan en spole give adgang til belægningsgraden ved parkeringsområdet. Med Sensades løsning har APCOA blandt andre fået adgang til et komplet overblik over parkeringsadfærden med adgang til løbende dataanalyse baseret på op til 7 datatyper, som for eksempel den gennemsnitlige parkeringstid eller tabt kapacitet. Særligt muliggør Sensade-løsningen at blandt andre virksomheder som APCOA kan visualisere data på tværs af parkeringstyper [se data].

Cap
IMG_20180906_140956_01
1
IMG_20180906_100313