Cases

– Parking 2.0: Silkeborgs Smart City transformation

Silkeborg luftfoto - 1966
INTRO

Parking 2.0: Silkeborgs Smart City transformation

Velkommen til det transformative Smart Parking-projekt i Silkeborg, hvor banebrydende teknologi har redefineret urban mobilitet og bæredygtighed. Sensade, den førende udbyder af trådløse parkeringsløsninger, samarbejder med byen for at optimere sin parkeringsinfrastruktur og forbedre den overordnede livskvalitet for både beboere og besøgende.

Silkeborg, kendt for sine fantastiske søer og naturlige skønhed, stod over for udfordringer med sin forældede spoleteknologi til parkeringsdetektion. Sensade trådte ind med en innovativ tilgang, der implementerede trådløse parkeringssensorer på hver parkeringsbås for at sikre nøjagtige og realtidsdata om parkeringstilgængelighed.

Udover at lette den daglige kamp med at finde parkeringspladser bidrager projektet til en grønnere og mere sikker by. Integrationen af smarte parkeringsdata i byplanlægningen giver byen mulighed for at træffe datadrevne beslutninger, optimere parkeringsinfrastrukturen og reducere emissioner forårsaget af søgning efter parkering.

Projektet tackler også spørgsmålet om ulovlig parkering, hvilket øger sikkerheden for fodgængere og cyklister ved at opdage og håndhæve parkeringsovertrædelser i farlige områder.

Tag med os, når vi udforsker det innovative Smart Parking-projekt i Silkeborg, hvor teknologi møder bæredygtighed og skaber et mere tilgængeligt, miljøvenligt og harmonisk bymiljø for alle.

IMG_20230503_131714 2
0
SENSORER
case 1

Spoler vs. Sensade

Et af hovedproblemerne med spoleteknologi er potentialet for at over- eller undertælle køretøjer. Afhængigheden af registrering kun ved indgang forværrer problemet over tid.

Efterhånden som tællefejlene akkumuleres ved hver ind- og udkørsel, bliver det viste antal ledige parkeringspladser mere og mere unøjagtige. Denne sneboldeffekt misviser den faktiske parkeringssituation, vildleder bilister og underminerer effektiviteten af parkeringsstyringsindsatsen.

I modsætning hertil revolutionerer Sensades løsning parkeringsdetektion med en sensor-per-bås tilgang.

case 2

Kør. Parker. Svøm.

Dataene indsamlet fra Sensades sensorer giver dyb indsigt i parkeringsmønstrene omkring søerne. Silkeborg Kommune kan nu analysere spidsbelastningstider, populære dage og sæsonbestemte tendenser.

Med denne viden kan kommunen identificere områder, hvor parkeringspladser kan være utilstrækkelige i spidsbelastningsperioder, og hjælpe dem med at håndtere potentielle mangler og forbedre besøgendes oplevelser.

case 3

Sikrere trafik

Ulovligt parkerede biler udgør en lang række farer for andre bilister, fodgængere og cyklister. Øget sikkerhed på gaden er et andet centralt aspekt af Sensades bidrag til Silkeborg. Sensorer blev installeret på steder, hvor parkering er forbudt eller farligt for trafikken.

I nødsituationer tæller hvert sekund. Ulovligt parkerede biler kan hindre den hurtige bevægelse af udrykningskøretøjer, såsom ambulancer og brandbiler, for at nå deres destinationer hurtigt.

”Flere steder i Silkeborg, har vi parkeringssensorer i asfalten. Det giver os indblik i omfanget af ulovlige parkeringer, og mulighed for at informere borgere om, hvor i midtbyen der er ledige p-pladser”
Simon Danielsen
Digitaliseringskonsulent, Teknik- og Miljøafdelingen
IOT-Netværk

Sensade styrker Silkeborgs Smart City-vision

I sin jagt på at blive en Smart City stod Silkeborg over for udfordringen med at udvide sin IoT-infrastruktur til at understøtte en række innovative applikationer.

Det første skridt var at vurdere den eksisterende LoRaWAN-forbindelse i byens centrum. Over 1000 målinger blev taget på jordniveau for at måle signalstyrken og identificere områder med svag dækning.

Sensade leverede en detaljeret rapport til Silkeborg, der fremhævede den aktuelle status for LoRaWAN-forbindelse og potentielle områder for forbedring. Baseret på denne analyse anbefalede Sensade strategiske placeringer for yderligere LoRaWAN-gateways. Disse anbefalinger er designet til at sikre fuld dækning i hele byen, optimere datatransmission og understøtte forskellige IoT-applikationer.

Silkeborg implementerede Sensades anbefalinger. Resultatet er en væsentlig forbedring af LoRaWAN-signalstyrken i hele byen. Det robuste IoT-netværk er designet til at rumme et væld af Smart City-applikationer både nu og langt ud i fremtiden.

Screenshot 2023-08-07 105357
IMG_20230503_104833
IMG_20230503_105012
20230222_131502200_iOS